(012).376.54.37
rw-online@rw-online.pl
solutions
::Nasi Klienci::

Wśród naszych Klientów znajdują się podmioty zarówno duże, jak i mniejsze. Każdemu z nich dostarczaliśmy lub nadal dostarczamy naszych usług w różnym zakresie.Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

We współpracy z OKE Kraków został stworzony system OBIEG - system internetowej obsługi egzaminów zewnętrznych, obejmujący swoim działaniem trzy województwa: małopolskie, podkarpackie i lubelskie.

System obsługuje rocznie przeszło 300 000 uczniów w 10 000 szkół, podległych OKE w Krakowie. Zaprojektowaliśmy architekturę oprogramowania, obsługującego w szczytowym momencie przeszło 25 000 jednocześnie zalogowanych użytkowników (podczas publikacji wyników matur). System ponadto obsługuje czynności administracyjno-dokumentacyjne, związane z organizacją egzaminów - od zgłoszenia ucznia do systemu po dokumentację po jego przeprowadzeniu. Od jego uruchomienia zanotowano ponad 4 000 000 zalogowań przez użytkowników - głównie uczniów i przedstawicieli szkół. Jest to największy system obsługi egzaminów zewnętrznych w Polsce.


Koneser sp. z o.o.

Przedmiotem naszych usług jest tworzenie i rozbudowa systemu wspomagającego obsługę relacji klienckich firmy Koneser sp. z o.o. System jest rozbudowywany na podstawie cyklicznych spotkań, poświęconych analizie potrzeb Klienta, oraz monitoringu funkcjonowania istniejących rozwiązań.


Do pozostałych naszych klientów należą m. in.:
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA

Strona Główna .:. Klienci .:. Oferta .:. Kontakt.:.